CoachingrólA coaching tanulmányaimat a Dr. Kollár Coaching Iskolánál folytattam, a coaching során az ontológiai coaching módszerét alkalmazom.


A módszer lényege, hogy a viselkedésünket, a tetteinket az határozza meg, hogy mit gondolunk a világról, milyen az ontológiánk (létfelfogásunk). Ez az elgondolásunk kihat a kommunikációnkra, a mindennapjainkra, és ezek az elgondolások beégnek, mint egy titkos etikai, erkölcsi és viselkedési kódex a fejünkbe. Ez mondja meg, hogy hogyan viszonyulunk a helyzetekhez és a többiekhez (attitűd), csak úgy és sehogy máshogy. Ez alapján előre megírhatjuk a történetünket, hiszen bármi történik mindig tudjuk, hogy mit fogunk tenni – mi a mi válaszunk.


Az ontológiai coaching ezeket a szigorú előírásokat ontológiákat (erős ontológiák), másik gyenge ontológiákra cseréli, más jövőképet rajzol, másik eszközöket ad, mutat egy másik utat. Ezekkel megírjuk az új történetedet, amiből nem fognak hiányozni a mostani bajokat okozó dolgok. Az ontológiai coaching tudományos módszerekkel, jól szerkesztett forgatókönyv mentén nyitja ki a lehetőségek kapuját. Kreatív és izgalmas túra ez, ami eredményes és jól működő jövőt tervez.


Én nem vitatkozom azon, hogy tudomány-e vagy művészet, mert magam is benne vagyok és csinálom, és élvezem. A beszélgetések gondolkodtatnak, hiteles részletességgel írják le a helyzeteket, és cselekvésre ösztönöznek.


Mire épül a tudományunk? Itt olvashatod a hazai iskola alapítójának összefoglalásában:


„Az ontológiai coaching szellemi ősforrását, Fernando Florest 1970-ben 27 évesen Salvador Allende chilei miniszterelnök gazdasági miniszterré nevezte ki. Amikor 1973-ban Allende-t megölték, és Pinochet diktatúrája váltotta fel a demokráciát, Florest börtönbe vetették. Az Amnesty International közbenjárására csak három év múlva engedték ki, ekkor öt gyermekével és feleségével az USA-ba emigrált. Ezt követően a Stanfordi Egyetemen a Komputer Tudományi Tanszéken folytatott kutatásokat, majd az UC Berkeley-n szerzett PhD fokozatot filozófiából, melynek címe: Menedzsment és kommunikáció a jövő munkahelyén. Flores nem csupán az elméletekben lubickolt, hanem két lábbal a földön létrehozott egy dollármilliókat hozó executive-tréner iskolát, valamint szintén sikeres szoftver-, és tanácsadó céget, mindeközben nemcsak megvetette az ontológia coaching alapjait, hanem magas szinten művelte, és világszerte elterjesztette. Tanítványai szerte a világon elkezdték alkalmazni, és továbbfejleszteni a módszerét, melynek elméleti alapját a mesterséges intelligencia kutatásból, az idegtudományból, a filozófiából és a nyelvészetből származó megfontolások adják. Ez nem annyira élettől elrugaszkodott, mint amennyire elsőre látszik. Fernando Flores koncepcióját Umberto Maturanánának a megismerés biológiájáról, Martin Heideggernek az egzisztencialista filozófiáról, John Searle-nek a beszédaktus elméletről vallott nézeteiből alkotta meg. Flores megfontolásainak intellektuális tartalma csak látszólag nem elégíti ki a gyakorlati használhatóság követelményét, ugyanis gondolatai, módszerei olyan különféle szervezetek számára váltak fontos mérföldkővé, mint például az IBM, az ABB vagy éppen mexikói építőanyag-ipari óriás, a Cemex. Elképzelésrendszerét három különféle címkével jelöli: 1. „elkötelezettségen alapuló menedzsment”, 2.„cselekvésre indító beszélgetés”, 3. „ontológiai tervezés”.


1. Az elköteleződésen alapuló szervezeteket nem csupán az teszi sikeressé, hogy tárgyakat és emberek mozgatnak a térben és az időbe, hanem dolgozóik és vásárlóik elköteleződésének termelése is. Az elköteleződés kiépítéséhez és fenntartásához elsődlegesen nyelvi kompetenciákra van szükség.


2. A cselekvésre indító vagy célirányos megbeszélés olyan hatékony, kontrollált, standardizált kommunikáció, amelynek eredményeképpen konkrét, kézzelfogható, „mcdonaldizált” megoldás születik.


3. A coaching során a hozzánk fordulókkal működőképes ontológiákat (világokat) tervezünk, amelyek a változás melletti elkötelezettség virtuális tereivé válnak, és amelyek átlátható fogalmi rendszerük révén hatékonnyá, kontrollálttá és standardizálttá teszik a célirányos kommunikációt, ugyanakkor rávilágítanak, hogy „amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”. Flores szerint mi emberek olyan nyelvhasználó, szociális és emocionális állatok vagyunk, akik a nyelv révén hozzuk létre közös világunkat. Vagyis a valóságot nem a tárgyak, hanem a nyelvünk formálja. A nyelv a lehetőségek különféle „verzióival és vízióival” ajándékozza meg azokat, akik tudatosan és kreatívan használják.”


(Dr. Kollár József: Újdonság a coaching-piacon: ontológiai coaching, Mentofaktúra http://www.mentofaktura.hu/kollar6.pdf)